Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

gwiazdeczka
20:38
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viainspirations inspirations
gwiazdeczka
20:38
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viainspirations inspirations
gwiazdeczka
20:29
0887 5a25
gwiazdeczka
20:29
2388 700d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
gwiazdeczka
20:29
Najlepsze wyniki osiąga się wtedy, gdy ktoś inny próbuje cię pobić.
— Katy Evans
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
gwiazdeczka
20:28
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
gwiazdeczka
20:28
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
gwiazdeczka
20:28
Miłość wymaga czasem podejmowania ryzyka. To kwestia wiary. Uwierzenia w coś, czego nie można zobaczyć ani dotknąć. Musimy zdobyć się na skok.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
20:21
7346 7078
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianoticeable noticeable
gwiazdeczka
20:38
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viainspirations inspirations
gwiazdeczka
20:38
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viainspirations inspirations
gwiazdeczka
20:29
0887 5a25
gwiazdeczka
20:29
2388 700d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
gwiazdeczka
20:29
Najlepsze wyniki osiąga się wtedy, gdy ktoś inny próbuje cię pobić.
— Katy Evans
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
gwiazdeczka
20:28
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
gwiazdeczka
20:28
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
gwiazdeczka
20:28
Miłość wymaga czasem podejmowania ryzyka. To kwestia wiary. Uwierzenia w coś, czego nie można zobaczyć ani dotknąć. Musimy zdobyć się na skok.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
gwiazdeczka
20:29
Najlepsze wyniki osiąga się wtedy, gdy ktoś inny próbuje cię pobić.
— Katy Evans
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
gwiazdeczka
20:28
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
gwiazdeczka
20:28
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl