Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

gwiazdeczka
07:07
4614 ab40
Reposted fromoutoflove outoflove viainspirations inspirations
gwiazdeczka
07:07

July 28 2017

gwiazdeczka
16:45
Możesz mieć wysokie obcasy, garsonkę oraz groźną minę i być poważna jak koniec świata, a dla mnie i tak zostaniesz małą dziewczynką, którą trzeba ochronić przed burzą.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
16:45
8095 0d87
gwiazdeczka
16:19
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viazapachsiana zapachsiana
gwiazdeczka
16:13
gwiazdeczka
16:03
1308 ff3a 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viazapachsiana zapachsiana

July 26 2017

gwiazdeczka
21:50
gwiazdeczka
21:50
8915 82f6
Reposted fromretaliate retaliate vialuvsick luvsick

July 23 2017

gwiazdeczka
19:45
5636 a1a6
Reposted fromiamstrong iamstrong viapunkahontaz punkahontaz
gwiazdeczka
19:45

July 19 2017

gwiazdeczka
20:38
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viainspirations inspirations
gwiazdeczka
20:38
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viainspirations inspirations
gwiazdeczka
20:29
0887 5a25
gwiazdeczka
20:29
2388 700d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
gwiazdeczka
20:29
Najlepsze wyniki osiąga się wtedy, gdy ktoś inny próbuje cię pobić.
— Katy Evans
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
gwiazdeczka
20:28
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
gwiazdeczka
20:28
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
gwiazdeczka
20:28
Miłość wymaga czasem podejmowania ryzyka. To kwestia wiary. Uwierzenia w coś, czego nie można zobaczyć ani dotknąć. Musimy zdobyć się na skok.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
20:21
7346 7078
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianoticeable noticeable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl