Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

16:32
5038 92da 500
Reposted fromtwice twice viainspirations inspirations
gwiazdeczka
16:32
"Harry, zdradzę ci pewną tajemnicę: każdego dnia dawaj sobie prezent. Nie planuj go, nie czekaj, niech on sam przyjdzie. Może to być drzemka w fotelu, jakaś nowa rzecz lub filiżanka kawy".
— Dale Cooper, Twin Peaks
gwiazdeczka
16:32
2473 9d75
Reposted fromkarahippie karahippie vianoticeable noticeable
gwiazdeczka
16:11
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viakasmii kasmii
16:11
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaciarka ciarka
gwiazdeczka
16:09
6189 9edb 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakasmii kasmii
gwiazdeczka
16:09
gwiazdeczka
16:06
3767 d3b3
Reposted fromspring-flow spring-flow viainspirations inspirations
gwiazdeczka
15:44
Chciałabyś usłyszeć, że miłość najważniejsza, ale ode mnie nie usłyszysz. Miłość nie jest najważniejsza. Ważniejsze jest szczęście. Jeśli miłość nie daje szczęścia, to kij z nią.
Reposted fromjoannem joannem viainspirations inspirations
15:43
gwiazdeczka
15:43
8178 8e1f
Reposted fromretro-girl retro-girl

June 08 2017

gwiazdeczka
18:43
1510 847f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
gwiazdeczka
18:33
gwiazdeczka
18:31

June 07 2017

gwiazdeczka
20:07
6029 b176

June 04 2017

gwiazdeczka
09:12
Taak... tak właśnie wygląda życie. Myślisz, że coś wiesz, że coś kontrolujesz, a na końcu i tak czeka cię bezgraniczne zdumienie.
— Przemysław Angerman, Tożsamość Rodneya Cullacka
gwiazdeczka
08:06
4361 7f3c 500
Reposted fromoutoflove outoflove viainspirations inspirations
gwiazdeczka
07:44
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viainspirations inspirations
gwiazdeczka
07:43
5420 7673 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialookbook lookbook
07:43
5047 5c1d 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl