Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2017

gwiazdeczka
07:31
3726 233b

June 02 2017

gwiazdeczka
17:36
0626 b752 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
gwiazdeczka
17:35
9665 4071 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
gwiazdeczka
17:35
4544 aa0d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

May 22 2017

gwiazdeczka
17:51
6121 7007
17:50
5394 a362

mccoymostly:

laughoutloud-club:

Slayed alright

Have had this conversation.

Was epic.

Reposted from221Bsherlock 221Bsherlock viaciarka ciarka
gwiazdeczka
17:46
Nie potrafię pisać o sobie. Jak piszę o zaletach, wydaję mi się, że się przechwalam. Jak o wadach, że tekst jest jak prośba o przygarnięcie.
— zaadoptujfaceta
Reposted fromspokodama spokodama viamefir mefir
gwiazdeczka
17:45
0077 be37 500
wyglądają jak z disneya :o 
Reposted frompiehus piehus viaRedPenny RedPenny
gwiazdeczka
17:40
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viakonwalia konwalia
17:40
gwiazdeczka
17:39
7842 dd65
Reposted fromunr-eal unr-eal viakonwalia konwalia

May 15 2017

gwiazdeczka
20:32
1744 1b8c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaanncey anncey
gwiazdeczka
20:31
5248 25a9
gwiazdeczka
20:31
6449 020c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaciarka ciarka
gwiazdeczka
20:31
3373 8f44
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanncey anncey
gwiazdeczka
20:30
0730 4245
Lazy morning.
Reposted fromi-ann i-ann viakingavonschabert kingavonschabert
gwiazdeczka
20:28
3151 44f3
Reposted fromlove-autumn love-autumn viaoll oll
gwiazdeczka
20:17
4476 2463
gwiazdeczka
20:14
- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
Reposted fromohhh ohhh viaanakarenina anakarenina
20:12
0307 2efe 500

Karlovy Vary, Czech Republic (by Kuba Szymik)

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl