Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

21:39

March 23 2017

gwiazdeczka
22:07
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
gwiazdeczka
22:06
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viainspirations inspirations
22:04
1708 b0b1 500
gwiazdeczka
22:03
4072 51f4
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viainspirations inspirations
gwiazdeczka
21:58
9344 b4c2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
gwiazdeczka
21:58
2362 85cf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
gwiazdeczka
21:58
gwiazdeczka
21:56
8055 90e1
21:53
2246 0540 500

pitangga:

untitled by JONIWUQ on Flickr.

Reposted fromkattrina kattrina viaRedPenny RedPenny

March 21 2017

gwiazdeczka
22:41
1903 772a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
gwiazdeczka
22:41
2182 fe1a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
gwiazdeczka
22:11
gwiazdeczka
22:11
1671 ba3c
gwiazdeczka
22:11
4482 abdf
Reposted fromretaliate retaliate viasweetchocolate sweetchocolate
gwiazdeczka
22:11
8314 1812
Reposted fromdusielecc dusielecc viasweetchocolate sweetchocolate
gwiazdeczka
22:10
gwiazdeczka
22:10
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
gwiazdeczka
22:09
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
gwiazdeczka
22:07
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl