Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2018

gwiazdeczka
09:09
7998 b322 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
gwiazdeczka
09:09
7999 8d58 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

October 06 2018

gwiazdeczka
08:24
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaoll oll
gwiazdeczka
08:24
4123 0077 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoll oll
gwiazdeczka
08:19
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
gwiazdeczka
08:19
5315 3a55 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaoll oll
gwiazdeczka
08:19
5489 51bd 500
Reposted fromthetemple thetemple viaoll oll
gwiazdeczka
08:18
gwiazdeczka
08:18
9530 f792
gwiazdeczka
07:55
gwiazdeczka
06:53
2899 8523 500
gwiazdeczka
06:53
4112 639e 500
gwiazdeczka
06:52
1614 6d2e 500
gwiazdeczka
06:52
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— Zakochany Włóczykij
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaazalia azalia

September 22 2018

gwiazdeczka
07:59
3225 7174
Reposted fromsonylein sonylein viamefir mefir
gwiazdeczka
07:59
9391 d77a 500
Reposted fromonlyman onlyman viamefir mefir
gwiazdeczka
07:58
4844 543f 500
Reposted fromunterland unterland viasweetchocolate sweetchocolate
gwiazdeczka
07:57
07:57
7840 466a 500

undr:

Fred den Ouden. Kissing goodbye. Amsterdam. 1967

gwiazdeczka
07:57
8020 d8ba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl