Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2018

gwiazdeczka
16:10
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
gwiazdeczka
16:09
gwiazdeczka
16:08
gwiazdeczka
16:04
9831 09ad
Reposted from4777727772 4777727772 vianoticeable noticeable
gwiazdeczka
16:01
9675 4138 500
Reposted fromoutoflove outoflove viainspirations inspirations
gwiazdeczka
16:01
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska

June 06 2018

gwiazdeczka
19:05
(...) nie do końca potrafię się cieszyć. Cały czas drżę, że jeśli za bardzo się ucieszę, spotka mnie jakaś kara.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viainspirations inspirations

April 21 2018

gwiazdeczka
19:42
9369 ca95 500
Reposted from1923 1923 viainspirations inspirations
gwiazdeczka
19:42
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!

February 03 2018

gwiazdeczka
12:17
3929 e6d4
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viainspirations inspirations

December 28 2017

gwiazdeczka
20:25
20:25
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viainspirations inspirations
20:25
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viaazalia azalia
gwiazdeczka
20:25
gwiazdeczka
20:07
gwiazdeczka
20:03
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso

December 23 2017

gwiazdeczka
19:26
gwiazdeczka
19:26
gwiazdeczka
19:25
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoutoflove outoflove
gwiazdeczka
19:22
0172 fba7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl