Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

gwiazdeczka
16:02
1912 204f
Reposted fromretaliate retaliate viainspirations inspirations
gwiazdeczka
15:46
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
gwiazdeczka
15:46
10:46
gwiazdeczka
10:25
gwiazdeczka
10:22
6899 6f59
Reposted fromministerium ministerium viaoll oll
gwiazdeczka
10:22
2380 639f
gwiazdeczka
10:12
8980 a35b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
gwiazdeczka
10:12
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viaretro-girl retro-girl
gwiazdeczka
10:12
8993 57b6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
gwiazdeczka
10:12
Więc kochaj się kobieto. Kochaj się, abyś mogła zdarzyć się naprawdę. Bądź dla siebie dobra, bądź zaprzyjaźniona. Wystaw krytyka za drzwi umysłu razem z całym tym smutnym bagażem, który targa on ze sobą, łażąc jak żebrak od drzwi do drzwi. Przytul się, pogłaskaj i popłacz, jeśli trzeba. Jesteś kobietą i Bóg dał ci wszystko. A życie da ci resztę.
http://ohme.pl/lifestyle/kobieto-kochaj-sie/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaretro-girl retro-girl
gwiazdeczka
10:11
9069 aa31 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

September 16 2017

gwiazdeczka
18:56
8974 93c6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaciarka ciarka
gwiazdeczka
18:56
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaciarka ciarka
gwiazdeczka
18:55
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
gwiazdeczka
18:55
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaoll oll

September 13 2017

gwiazdeczka
21:01
gwiazdeczka
21:01
Reposted fromjasminum jasminum viasweetchocolate sweetchocolate
gwiazdeczka
21:01
gwiazdeczka
20:58
0091 53ff 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl